STERKerSTAAN

STERKerSTAAN‘ is een faalangstreductietraining voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Wat is faalangst? Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld.
En die angst werkt belemmerend.

Kinderen die last hebben van faalangst zijn weinig zeker van zichzelf.
Ze zijn bang om fouten te maken en hebben de neiging om te hoge eisen aan zichzelf te stellen.

Inhoud van de groepstraining

De training STERKerSTAAN rust op vier pijlers:

 • Leren omgaan met faalangst door middel van R(ationele) E(motieve) T(herapie), onder andere door te praten over denken, voelen en gedrag.
 • Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan
 • Ontspanningsoefeningen
 • Motorische oefeningen om helder te kunnen denken (braingym)

Effect training STERKerSTAAN:

 • Bewustwording
 • Grip op faalangst
 • Verandering in voelen, denken en doen
 • Positiever zelfbeeld

Conclusie

 • De meeste kinderen weten na de training beter om te gaan met faalangst.
 • Ze zijn beter in staat om oplossingen voor hun problemen te bedenken en vervolgens ook anders te handelen.
 • Voor de training STERKerSTAAN meld je jouw kind aan
 • In onderling overleg stemmen we data en tijdstip af
 • De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 60 minuten
 • De training is geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar